Anxiety

Nemôžem dýchať!

Trasiem sa, ťažko sa mi hýbe, akoby tie končatiny ani neboli moje. Plytko dýcham, v ústach mám sucho, ťažko sa mi aj rozpráva. Cítim teplo a zároveň zimu, počujem ako mi rýchlo bije srdce. Niekto zhasol svetlo, nastala nepreniknuteľná tma. Nevidím žiadne východisko. Akoby som plávala, no odrazu sa ocitám pod vodou, unavená z toľkej snahy zostať nad hladinou.

Toto sú pocity, ktoré sa mi podarilo zachytiť počas môjho posledného úzkostného stavu a zväčša sú podobné pri každom type úzkosti. Možno si ich zažil aj ty, znamená to, že trpíš úzkosťou? Čo je to vlastne úzkosť? Kedy ju začať riešiť? Alebo ako pomôcť priateľovi, ktorý ňou trpí? Na tieto otázky sa ti pokúsim odpovedať.

Čo je to úzkosť?

Úzkosť ako taká, je prirodzená reakcia organizmu na stres, či strach. Pomáha nám pripraviť sa na stresovú situáciu a sústrediť sa na jej zvládnutie, občas sa objaví u každého z nás. Ale čo ak nám úzkosť neprináša žiadne pozitíva a obmedzuje nás v bežnom živote? Vtedy hovoríme o úzkostných poruchách, istou formou trpí v určitom štádiu života približne 30% dospelých jedincov, avšak iba okolo 35% z nich reálne vyhľadá pomoc. Ženy a mladiství sú náchylnejší na úzkostné poruchy, ktoré sa delia na 6 hlavných typov:

  • všeobecná úzkostná porucha – je charakteristická chronickými obavami, nervozitou a napätím. Nedosahuje intenzitu záchvatov, no prebieha kontinuálne. Nedá človeku spať a oberá  ho o energiu. Nedokáže relaxovať, ani sa sústrediť, pretože svoj strach nevie ovládať. Strach sa však nesústredí len v reálnej rovine, ale zachádza až ku katastrofickým scenárom.
  • špecifické fóbie – sem patria známe fóbie z pavúkov, uzavretých priestorov, výšok, hadov, hmyzu, ihiel, krvi, či lietadiel.
  • separačná úzkosť – vyskytuje sa hlavne u detí do 3 rokov.
  • sociálna fóbia – nie je hanblivosť, je to strach pred, počas a aj po sociálnej interakcií. Telefonovanie, zoznamovanie, konverzácie, aj jedenie v spoločnosti predstavujú problém spojený s pocitom odsúdenia, strachu, nepokoja, úzkosti, až paniky. Vyúsťujú k vyhýbaniu sa spoločnosti, nízkemu sebavedomiu a problémom v škole, práci, či vzťahoch.
  • panická porucha – človek prežíva opakované záchvaty paniky, stresu alebo strachu bez zjavného dôvodu, ktoré môžu trvať až 20 minút.
  • agorafóbia – zakladá sa na pocite uväznenia a strachu zo straty kontroly nad situáciou, či neschopnosti úniku. Jedinec pociťuje zahanbenie, paniku a bezmocnosť, ktoré predchádzajú a aj sprevádzajú každodenné situácie. Ide najmä o cestu hromadnou dopravou, pobyt vo veľkých, či uzavretých priestoroch, bytie v skupine ľudí, alebo osamote mimo domova.

Trpím úzkosťou? Kedy je čas začať ju riešiť?

Ak si sa našiel v niektorej z úzkostných porúch, odporúča sa najskôr upraviť životosprávu, obmedziť cukry, kofeín, alkohol a tiež fajčenie. Rovnako môže pomôcť aj dostatok spánku, či rôzne relaxačné a dychové cvičenia. Signálom pre návštevu odborníka je problém fungovať v bežnom živote, vyhýbanie sa práci, škole a prerušovanie sociálnych vzťahov. Môžeš mať totižto genetickú predispozíciu, či nerovnováhu hormónov a vtedy si sám pomôcť nedokážeš. Pamätaj, požiadať o pomoc nie je hanba!

 Ako môžem pomôcť niekomu, kto trpí úzkosťou?

Aj človek s úzkostnými poruchami potrebuje spoločnosť ľudí, na ktorých mu záleží a ktorým verí. Buďte svojmu priateľovi dobrým poslucháčom ak sa potrebuje vyrozprávať, no netlačte naň, pretože nie každý je pripravený o tom hovoriť. Stretávajte sa s ním osobne a pravidelne, nenechajte sa vyrušovať telefónom. Vezmite ho aspoň na pol

hodinovú prechádzku, alebo využite inú fyzickú aktivitu, ktorú obľubuje. Naštudujte si niečo o jeho probléme a v najhoršom kontaktujte linku dôvery, ktorú prevádzkuje liga za duševné zdravie. V každom prípade, ak to aj nie je blízky priateľ, aspoň jeho stav nezhoršujte. Do ničoho ho netlačte a vyhnite sa poznámkam typu: „Je to iba v tvojej hlave.“„Nebuď smutná/ý.“„Prečo máš úzkosť? Veď sa nič nedeje.“ „Nemysli na to.“„To nič nie je.“ Neberme mentálne zdravie na ľahkú váhu, všetci sme len ľudia.                                  -A.C.

Zdroje: https://www.nhs.uk/conditions/social-anxiety/
https://www.psychiatry.org/patients-families/anxiety-disorders/what-are-anxiety-disorders
https://www.nhs.uk/conditions/panic-disorder/
https://www.healthline.com/health/agoraphobia
https://www.helpguide.org/articles/anxiety/generalized-anxiety-disorder-gad.htm

Autorka: Saška