#ENDchildmarriage

DETSKÉ NEVESTY A DETSKÍ ŽENÍSI

Téma, z ktorej sa trasú aj dospelí ľudia. Téma, do ktorej sa nevieme vžiť, no už pri pomyslení na malé deti nútené do manželského zväzku sa nám dvíhajú žalúdky. Téma, ktorá je aktuálna aj dnes.

Detské nevesty a detskí ženísi sú deti vo veku do 18 rokov, ktoré uzavreli manželský zväzok buď s dospelým človekom, alebo taktiež iným dieťaťom. Tieto manželské zväzky sa uzatvárajú neformálne, avšak existujú aj prípady s formálnym uzatvorením takéhoto manželstva, pretože v niektorých krajinách je povolené sobášiť deti, v prípade, že úrady dostanú súhlas od ich rodičov.

Na Slovensku platí: /zákon o rodine č. 36/2005/

§ 1 (1)

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 11 (1)

Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov. Bez povolenia súdu je manželstvo neplatné. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné.

Avšak, napriek tomu, že existujú zákony, ktoré takéto manželstvá zakazujú a napriek tomu, že tento vonkoncom nemorálny úkon je dokonalým dôkazom porušovania ľudských práv, globálne je 21% mladých žien v manželstve, ktoré bolo uzavreté pred ich dospelosťou. 21% sa rovná 650 miliónom žien a dievčat. Detskí ženísi tvoria jednu šestinu z tohto čísla: 115 miliónov. Dokopy 765 miliónov detí, ktorých životy budú navždy ovplyvnené týmito skúsenosťami.

Čoho sú takéto manželstvá dôsledkom a čo so sebou prinášajú?

  • Okradnutie o detstvo.
  • Domáce násilie.
  • Nedostatočná edukácia. 
  • Nerovnosť pohlaví v domácnostiach.
  • Strata socializácie s rovesníkmi a rodinou.
  • Závažný dopad na mentálne aj fyzické zdravie. 

🡪 Dievčatá, detské nevesty, často otehotnejú ešte pred dovŕšením dospelosti, čím sa zvyšuje riziko komplikácií počas tehotenstva aj pôrodu. 

Najviac prípadov manželstiev s deťmi sa zaznamenalo subsaharskej Afrike, najmä v Nigérii, Centrálnej Africkej republike a v Čade. Mladé dievčatá, ktoré uzatvoria manželstvo v týchto krajinách pred 18 rokom života tvoria 67-76% celkovej populácie žien v týchto krajinách. Ďalšie krajiny s vysokým počtom uzatvárania manželstiev s deťmi sú krajiny južnej Ázie ako napríklad Bangládeš alebo India, krajiny Južnej Ameriky a Mexiko.

Aj keď sa vykonávanie týchto manželstiev v jednotlivých krajinách a kultúrach líši, dôvody na ne majú spoločné. Patrí medzi ne chudoba, obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti, nedostatok vzdelania a príležitostí. Niektoré rodiny vydávajú svoje dcéry, aby znížili svoje ekonomické náklady alebo získali príjem od rodiny ženícha. Iní to môžu robiť, pretože veria, že to zabezpečí budúcnosť ich dcér alebo ich to ochráni.

Je teda možné, aby sa zastavilo vykonávanie manželstiev s deťmi? Odpoveď znie áno. Za posledných  rokov sa v južnej Ázii zaznamenal pokles prevalencie manželstiev s deťmi zo 49% na 30%. V tejto dekáde bolo taktiež zabránené 25 miliónom týchto manželských zväzkov.

Ak by ste chceli finančne podporiť tieto deti – malé dievčatá a chlapcov – s účelom prevencie pred životom v manželstve, môžete tak urobiť aj tu.

Ráchel Rimarčíková, 2021

ZDROJE: 

https://www.unicef.org/press-releases/115-million-boys-and-men-around-world-married-children-unicef

https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world

https://www.unicef.org/protection/child-marriage

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/36/20170701

https://www.agrilinks.org/post/how-child-marriage-harms-agricultural-productivity

https://help.unicef.org/please-donate-now-help-end-child-marriage