Feminizmus a kresťanstvo

Slovo feminizmus veľa kresťanov odpudzuje, kvôli falošnej mienke o tom, čo to vlastne feminizmus je. Preto je potrebné najprv vysvetliť pravý význam tohto slova. Feminizmus je ideológia založená na rodovej rovnosti a teda hovorí o tom, že žena a muž by mali mať rovnaké práva. To už pre veľa ľudí neznie až tak zle, no ponorme sa do toho hlbšie. Väčšina kresťanov argumentuje tým, že feminizmus je proti biblii, no treba uviesť aj to, že bola písaná v čase, keď boli ženy utláčané a nemali rovnakú hodnotu ako ich mužskí spoločníci, teda nemožno očakávať že by v biblických príbehoch hrali ženy hlavnú rolu. No napriek tomu sa v biblii stretávame s niekoľkými ženskými hrdinkami a následníčkami Ježiša, ktoré nám ukazujú aké silné ženy sú. Najlepším príkladom bude asi panna Mária, ktorú si vybral samotný Boh, aby priviedla na svet Božieho syna. Mária si prešla všetkým možným, až napokon skončila pod krížom, kde jej zabili syna. Je nádherným príkladom toho, aká silná môže žena byť a koľko toho môže dokázať. No keď sa pozrieme aj na úplný začiatok – stvorenie človeka, môžeme vidieť, že Evu stvoril Boh z Adamovho rebra. Keďže celé stvorenie je pravdepodobne písané obrazne, je to symbolom toho, že žena a muž sú si rovní, lebo žena nebola stvorená z hlavy, aby bola nadriadená a ani z nohy, aby bola podriadená, ale z rebra, ktoré je pri srdci, teda aby bola rovnocenná. Po prečítaní nového zákona by sa dokonca dalo povedať, že aj Ježiš bol feminista. Opäť si ukážeme príklad. Jeden biblický príbeh hovorí o cudzoložnici, ktorú chceli pre jej hriech ukameňovať. V tom čase za tento hriech niesla zodpovednosť len žena, muža sa to netýkalo, preto Ježiš zasahuje do tejto situácie a povie vetu, ktorú určite už mnohí počuli – „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“  Ježiš nemal nikdy predsudky a aj on je vo všetkom príkladom pre všetkých kresťanov a kresťanky. Keď sa však vrátime do prítomnosti, príbeh s cudzoložnicou môžeme vidieť aj v dnešnom svete. Koľko dievčat denne odsúdime bez toho aby sme ich vôbec spoznali? Bez toho aby sme sa zamysleli nad tým, či aj my nie sme náhodou vinní? Ako povedal svätý Augustín „Nenáviď hriech, no miluj hriešnikov.“ Ďalšia vec ktorou sa feminizmus zaoberá je násilie páchané na ženách, najmä sexuálne. Je smutné že ani v dnešnej civilizovanej spoločnosti žena stále nemôže ísť v noci sama po ulici, bez toho, aby sa bála o svoju Bezpečnosť. No aj tu sa dá v biblii nájsť verš ktorý hovorí o tom, že znásilnenie je ťažký hriech. „Ak nejaký muž nájde v poli nejakú ženu, ktorá je zasnúbená, a násilne sa jej zmocní, a bude s ňou spať, bude len on usmrtený. Dievča nebude trpieť, lebo tomuto dievčaťu sa stalo tak, ako keď sa zlodej postaví proti svojmu bratovi a zabije ho. Ono bolo samo v poli, volalo o pomoc, ale nemal ho kto obrániť.“ Deuteronómium 22:25 – 27.  Kresťanstvo a feminizmus si vo väčšine názorov neodporujú, preto týmto vyzývam všetky kresťanky aj kresťanov, aby sa nebáli povedať, že sú za to aby boli obe pohlavia rovnocenné. Veď napokon v prvom liste Korinťanom 11:12 sa píše „Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.“

Autorka : Mária