Fenomén: TINDER

Ak už aj na teba vyskočila reklama „Nájdi lásku bez náhody.“„Miluj bez zbytočného trápenia.“ alebo „Spoznaj sa. Chatuj. Randi.“ určite si prišiel/prišla do kontaktu s tzv. „aplikáciami na lásku“. 

Ako to funguje?

Ak si ešte nikdy nemal/nemala stiahnutú žiadnu „dating app“, ponúkam ti na začiatok stručný popis toho, ako to funguje. Založíš si profil na jednej z appiek, (ktorých je desať na každý prst – Tinder, Badoo, Hinge, Grindr, MeetMe, Tantan a iné) pridáš si fotky a videá, napíšeš krátky popis svojej osobnosti a môžeš začať „swajpovať“. Zobrazia sa ti profily ľudí preferovaného pohlavia a ty si „vyberáš“. Ak ťa niekto nezaujme, presunieš jeho profil na obrazovke doľava, ak ťa naopak zaujme, doprava. Zhoda alebo „match“ nastane vtedy, keď si navzájom s nejakým človekom posuniete profily doprava – ty jemu/jej, on/ona tebe. 

Prostredníctvom zhody môžete chatovať, vymeniť si kontakty a prípadne sa stretnúť. 

Ďalej predstavím dva pohľady z oblasti filozofie a psychológie na tento novodobý fenomén „aplikácií na lásku“ a pokúsim sa vyhodnotiť ich používanie.

Filozofický pohľad 

Alain Badiou, súčasný marocký filozof, by pre problematiku „dating apps“ pozmenil jednoduché porekadlo: „bez práce NECHUTIA koláče“. Upozorňuje totiž na niekoľko dôsledkov, ktoré so sebou prináša používanie týchto aplikácií: 

  1. Fyzická absencia 

Tým, že pri sebe nemáme osobu, s ktorou „chatujeme“, je jednoduchšie ho/ju odmietnuť, prípadne byť odmietnutý/odmietnutá, a tak sa zhoršuje naša emočná stabilita prijať takúto skúsenosť v reálnom živote.

  1. Láska bez rizika

Tak isto ako neexistuje vojna bez ranených, neexistuje ani láska bez rizika a bolesti. Podľa Badiou je riziko istou esenciou a neodlúčiteľnou súčasťou lásky.

  1. Vznik narcizmu

Pozeráme sa na seba len svojimi očami, z lásky sa stáva matematika, kedy záujem ľudí vieme vyjadriť v počtoch srdiečok a zhôd. To nám niekedy môže stúpnuť do hlavy a vymaniť sa z narcizmu býva často ťažkým orieškom.

  1. Fetišizácia dokonalosti

V predstavách nám vzniká „nerealita“, poupravený jednoduchý obraz o iných ľuďoch, aj o sebe. Keď sme potom neskôr konfrontovaní pravou realitou, nepáči sa nám jej zložitosť.

Psychologický pohľad

Jednoznačne súhlasím s tým, že aplikácie ako Tinder sú dobrým pomocníkom v stretávaní a spoznávaní nových ľudí. Chcem však poukázať aj na to ako čo najmenej ublížiť počas používania „dating apps“ sebe aj ostatným. Ponúkam pár rád ako sa správať a čo robiť ak narazíš na problém:

  1. Nízke sebavedomie

Tým, že hlavným lákadlom pre väčší počet zhôd sú fotografie, je možné, že sa začneme príliš zameriavať na náš zovňajšok a na všetko, čo je na ňom zlé. Objektivizujeme sa, porovnávame sa a prestaneme sa vnímať ako celok. Musíme si však uvedomiť, že naša hodnota nestojí len na tom ako vyzeráme. Je to spleť rôznych charakterových čŕt, negatívnych, pozitívnych aj neutrálnych a práve to, že ich poznáme nás robí krásnymi ľuďmi.

  1. Nekonečné „swajpovanie“

Táto skúsenosť je často frustrujúca až zdrvujúca. Vidíme a stretávame toľko ľudí až je náročné si vybrať a urobiť akékoľvek rozhodnutie. V tomto bode je potrebné si priznať, že „swajpovanie“ ešte nič neznamená. Aj keď sa občas zdá, že sme stretli a videli už veľa ľudí, „swajpovanie“ je len prvým krokom. Odporúčam preto venovať svoju pozornosť najprv menšiemu počtu ľudí, s ktorými máš zhodu, aby si tomuto pocitu predišiel/predišla a vedel/vedela si vybrať.

  1. Sebareflexia

Najzávažnejším krokom je uvedomenie si, že možno nie sme úplne nevinní. Celý proces vyberania si partnera/partnerky na základe fotografií a troch slov v popise je ako nakupovať v obchode. Cena, ktorú za nákup platíme je vplyv týchto aplikácií na našu psychiku. Je možné, že sa nám časom začnú ľudia zlievať do jednej osoby, budú tvoriť neistú masu. Vtedy odporúčam dať si pauzu, vymazať aplikáciu a hľadať vo svojom živote ľudí, veci, skutočnosti, za ktoré som vďačný/vďačná. Po čase a malom detoxe si môžeme zvážiť, či sa vrátime späť. Čo je však isté, je to, že každým pokusom sme viac a viac poučení/poučené.

Dobré alebo zlé?

Ľudia, ktorí neskúsili majú predsudky. Ľudia, ktorí skúsili sa buď hanbia, alebo nevedia prestať skúšať. Sú však aj prípady, kedy tí, čo skúsili, našli priateľov a priateľky alebo partnerov a partnerky, s ktorými sa cítia spokojne. 

Osobne si myslím, že tieto aplikácie majú potenciál, ak sa ich naučíme správne používať. Je to miesto, kde môžeme spoznať ľudí, rozšíriť si obzory a aj sa zasmiať. Potrebujeme si však určiť cieľ, s ktorým si aplikáciu sťahujeme a držať sa realistických očakávaní – prípadne sa očakávaní zdržať, čím si zmenšíme negatívny dopad na naše prežívanie. 

Nie je teda žiadnym prekvapením, ak poviem, že mňa ako človeka presahuje hodnotenie týchto aplikácií a nálepkovanie s popisom „zlá“ alebo „dobrá“ appka. Berme tieto aplikácie ako príležitosť spoznať iných aj seba. A ak sa budeme správať tolerantne, asertívne a so zdravým nadhľadom, ich používanie nám nemôže ublížiť.

Ráchel Rimarčíková. 2021

ZDROJE: vlastné + 

https://time.com/5356756/dating-apps-mental-health/