HRDOSŤ MENŠTRUOVAŤ

Za posledných pár rokov často nachádzame oblasti, ktoré chýbajú v školskom systéme.
Jednou z nich je aj problematika menštruácie. Niektorým ľuďom a projektom sa osvedčilo
zaplniť toto prázdne miesto vo vzdelávaní a rozprúdiť diskusiu k, dnes ešte stále,
tabuizovaným témam. Skutočnosť je ale taká, že niektorí „dospeláci“ si dovolia tvrdiť, že my
aj tak už všetko vieme (vlastná skúsenosť z hodiny biológie na gymnáziu). Usudzujú to
pravdepodobne z faktu, že sexuálny život niektorých začína skôr ako v minulosti. Ibaže
vedomosti o pohlavných orgánoch, ich funkciách a prípadných chorobách nemajú nič so
sexom.
Jednou z funkcií, ktorej dnes patrí článok, je schopnosť menštruovať. Netreba pred
tým zatvárať oči, poprípade odchádzať, ak som chlapec, muž, .. Táto téma sa týka nás
všetkých, je dôležité sa o nej rozprávať, je dôležité zbaviť sa predsudkov a primitívnych
názorov. Je spoločenský trend robiť z menštruácie nepriateľa a škatuľkovať ju ako nevhodnú
tému! Vzniká z toho niekoľko omylov, že by sme sa mali za ňu hanbiť, schovávať vložky pri
presune na záchod, pomôcť si len v rámci našich možností a schopností, lebo rozprávať o nej
je neprípustné.

 1. PEKNE OD ZAČIATKU
  Menštruácia sprevádza ženy od vzniku ľudstva. Odjakživa bola žena v čase svojej
  menštruácie u mnohých národov na Zemi považovaná za “nečistú”. Táto nečistota sa
  netýkala len ženy samotnej, ale aj menštruačnej krvi. Bola reč o magických silách, zlej kliatbe
  a iných poverách počas doby menštruačného krvácania. Preto mal nástup menštruácie vždy
  skôr “negatívny” image. 1 Dnes tomu nie je inak a málo kto sa na menštruáciu pozerá
  pozitívne. Dokonca v niektorých krajinách menštruujúca žena nesmie vstúpiť do chrámu
  alebo jej krvácanie sa považuje za zlyhanie pre nenaplnenie úlohy splodiť dieťa!
  Začína to počas puberty v dvanástich až štrnástich rokoch – stretávame sa po prvýkrát.
  Alebo aj nie a menštruácia nechodí, musíte chodiť na jej vyvolávanie ku gynekologičke a ani
  na strednej škole nie je cyklus cyklusom. Niekedy sa dievčatá, ktoré ešte nemenštruujú
  stretávajú s názormi svojho okolia, že nech si tento čas užívajú. Tu máme hneď prvú
  predispozíciu k tomu, že k menštruácii sa máme stavať ako k nepriateľovi. Ale prečo, keď
  charakterizuje naše zdravie a vyjadruje dostatok energie na každomesačné krvácanie?

V článku neuvádzam len moje „skúsenosti“, ale aj postrehy ochotných ľudí na mojom
Instagrame, ktorí sa so svojimi zážitkami chceli podeliť.

 1. PROCES
  Málo ľudí si menštruačný cyklus spája s energiou, správnym prísunom živín
  a zdravého životného štýlu. Väčšinou je to len výsledok neotehotnenia ženy. To je
  samozrejme pravda. „Diagnózou menštruácia“ však netrpí každý cicavec a teda nie každý má
  výsadu si tým prejsť. Menštruácia je v skutočnosti vzácna a vyznačuje sa ňou iba zopár
  druhov hominoidov a niektoré čudné tvory, vrátane istého druhu netopierov. V zásade ide
  o to, že dochádza k rastu sliznice, ktorá má ochrániť ženské telo pred agresívnym plodom
  (ktorým je v skutočnosti embryo / dieťa) v prípade otehotnenia. 2 Pokiaľ sa tehotenstvo
  nepotvrdí, sliznica sa začne vyplavovať von. Niekedy to však nemusí byť len oplodnené
  vajíčko, ale aj iné formy, ktoré „bránia krvácaniu“ akými je – stres, nízky príjem potravy,
  vysoká fyzická záťaž na organizmus, zlá životospráva, zmena prostredia, cestovanie
  a iné – individuálne faktory.
 2. BOLESTI A DÔVOD ŽENSKEJ NERVOZITY?
  Súčasťou menštruačného cyklu nie je len krvácanie. Častokrát sa s tým spájajú aj
  menštruačné bolesti alebo predsudky spoločnosti o ženskej schopnosti počas svojich dní.
  Na základe toho vám niekto povie, že menštruácia nie je super a niekto opak. Sprievodnými
  javmi o ktorých sa málo hovorí sú napríklad aj tráviace problémy (hnačka), nadmerná
  nadržanosť, nezáujem socializácie, … Naopak tými častými úzkosť, depresie, chuť na sladké,
  kŕče zväčša do brucha a krížov alebo aj stehien, kolien, nadúvanie a bolestivé zväčšené prsia.
  Väčšia prsia vám možno na pár dní dajú pocit sebavedomia a ženskosti ale táto ilúzia sa
  spolu s koncom krvácania rozplynie. Vzhľadom na to, že menštruácia so sebou prináša aj rad
  niekoľkých ďalších „ťažkostí“ a je to tak v priemere u 85% žien, pričom pre asi ¼ to
  spôsobuje vážne obmedzenie vo výkone práce, vedci tento jav nazvali ako PMS –
  Premenštruačný syndróm. A teda to známe podráždenie, nevrlosť a plač sú skôr obdobím
  pred začiatkom menštruácie ako počas nej.
 3. SEXISTICKÉ MANIPULAČNÉ METÓDY
  Sexistickým poznámkam sa človek nevyhne ani počas svojich dní. Muži v obľube
  zisťujú, či má žena krámy a teda sa uplatňuje akási menštruačná metóda. Je ľahšie ženu
  odpísať ako neschopnú a hormonálne labilnú ako ju brať vážne. Už na základnýchškolách niektorí chlapci pripisujú nepríjemné správanie učiteľky menštruácii alebo menopauze, ak ide o staršiu ženu.
 1. MUŽ A MENŠTRUÁCIA
  Kontakt muža s menštruáciou prichádza zvyčajne začatím svojho sexuálneho života.
  V závislosti od želaného, či neželaného tehotenstva je preňho dôležitý cyklus a najmä obdobie
  plodných dní partnerky, ktoré nastupujú približne dva dni po skončení krvácania a sú
  prítomné do 16. – 17. dňa (závisí od dĺžky cyklu a iných okolností). V prípade homosexuálov
  alebo mužov bez aktívneho sexuálneho života je menštruácia prítomná, napríklad pre ich
  kamarátky, mamy, dcéry, kolegyne a iné ženy v ich živote. Strpčovať im toto obdobie
  hlúpymi poznámkami, pravdepodobne žene radosť nerobí. Nie každá má „gule“ to aj vyjadriť
  a prinajhoršom čeliť ďalším posmeškom o jej emočnej labilite i keď sa kľudne môže jednať
  len o jej názor. Skutočne šťastím je pochopenie a rešpekt, ktorí si zaslúži každý jeden
  z nás a tiež kúpa obľúbených dámskych hygienickým potrieb alebo čokolády!
 2. PROGNÓZA
  Na záver len dúfať, že menštruácia sa raz stane bežnou konverzačnou témou, bez toho,
  aby sme sa za ňu hanbili. Témou, ktorá nebude viac nechutná, špinavá a nebudeme sa báť
  opýtať na ňu svojej mamy, sestry, doktorky. Raz možno budeme pyšné, že sme jeden z mála
  živočíšnych druhov, ktoré „ju máme“ a bude zrkadlom našej energie a zdravia. Pokiaľ nie,
  zostane bohužiaľ viac spoločenským problémom ako tým biologickým …

Koštová Dana