Je poslaním každej ženy mať deti? I.

Už ako malým dievčatkám nám je vštepované, že by sme sa raz mali stať matkami. Rodičia nám kupovali bábiky, o ktoré sme sa mali s láskou a nadšením starať. Sme tak povediac vychovávané na to, aby sme sa jedného dňa zžili s rolou matky.

 Avšak v posledných rokoch sa čoraz viac žien priznáva k tomu, že netúžia mať deti a zakladať si rodinu. Podľa môjho názoru je vyslovene neslušné spýtať sa ženy: „Kedy konečne budeš mať deti?“ Je na nás vyvíjaný tlak zo strany rodiny a okolia. Môj otec mi raz povedal, že poslaním každej ženy je mať dieťa. Zamyslime sa však. Nie je žena o čosi viac ako stroj na rodenie detí? To, že máme možnosť mať deti z toho nerobí automaticky našu povinnosť.

Ďalšou nevhodnou otázkou je: „Kto sa o teba postará keď budeš stará?“ Na túto otázku je jednoduchá odpoveď. Nik by nemal mať dieťa za účelom, aby sa oňho mal kto postarať na staré kolená. Nikdy vám nik nezaručí, že sa o vás vaše dieťa postará. Na druhej strane ja by som to od neho ani nechcela. Nie je to predsa jeho povinnosť. Ak by ste sa rozhodli mať deti chceli by ste predsa, aby žili svoj život a boli šťastné, nie je tak?

Všetci sa sťažujú na preľudnenosť planéty. Predpokladá sa, že v roku 2 100  nás tu bude 11 miliárd. Práve preto nik nemá právo pohoršovať sa nad tým, že je nezodpovedné nemať deti. Nikdy si to predsa nepovedia všetky ženy na svete. Ľudskej rase budú osudné enviromentálne problémy nie tých pár žien, ktoré si povedali, že nechcú na tento svet priviesť dieťa.

Hlavnou úlohou v živote každej z nás nemusí byť porodenie a výchova detí. Naším poslaním je nájsť činnosť, ktorá da nášmu životu zmysel a  prispeje k blahu ľudstva. Samozrejme niekto môže mať pocit, že týmto zmyslom deti sú. No nemusí to tak nevyhnutne cítiť každá z nás. Autorka: Aneta Slavkovská