Môže byť klonovanie ľudí eticky prístupné?

Rozhodla som sa otvoriť na tomto blogu dvere aj pre filozofické úvahy a myšlienky. V dnešnej dobe sa medzi riadkami skrýva veľa morálnych, etických a právnych otázok. Tieto otázky si vyžadujú našu pozornosť práve preto, aby sme predišli rozširovaniu chybných predpokladov, založených na sci-fi filmoch s krvavými závermi.  

Skôr ako sa ponorím do rozoberania konkrétnej morálno-etickej dilemy súčasného človeka, je potrebné mať o nej dostatok informácií. Ako stručnú charakteristiku klonov ponúkam „metaforu siamských dvojčiat“. Práve siamské dvojčatá sú doposiaľ jediný známy príklad dvoch ľudí s rovnakou DNA. Predstavme si klon ako človeka, naše rovnako vyzerajúce siamské dvojča, s ktorým však nie sme spojení cez žiadnu časť tela. Avšak, rozdiel medzi vzťahom klon-človek a vzťahom siamských dvojčiat je aj na ich bunkovej úrovni. Zatiaľ, čo dvojčatá vznikajú oplodnením vajíčka, klon vzniká pomocou replikácie DNA originálneho človeka.

Podstatné je si uvedomiť, že klon nie je hocijaký android alebo umelá inteligencia. Klon je, podobne ako pri umelom oplodnení, vložený do maternice a narodí sa ako človek. Človek, ktorý síce vyzerá totožne so svojím originálom, avšak má svoj jedinečný psychický rozvoj. Prežije vlastný život s vlastnými jazvami a s kompletne inými vplyvmi prostredia, spoločnosti a rodiny na jeho osobnosť.

Aj keď nám zatiaľ ako ľudský klon bola predstavená iba Eve (z nie potvrdených zdrojov), povedzme, že by sme boli natoľko zruční, aby sme vytvorili klon bez rizík pre nositeľa (matku), či dieťa (klon) a mohli neobmedzene, bez zdravotných poškodení klonovať.

Kameň úrazu podľa mňa nespočíva v „technickej sfére“ dilemy, ale v tom, s akým zámerom by sme klonovanie využili. Americký psychiater Morgan Scott Peck hovorí: „Jedným z hlavných rozlišujúcich znakov (konania) je vedomý alebo podvedomý účel jednania milujúcej či nemilujúcej osoby.“ Ďalej preto rozoberiem zámery/účely, s ktorými by klonovali osoby „milujúcenemilujúce“ a milujúce samých seba. 

ARGUMENT 1: nemilujúce osoby

Sci-fi kultúra nám ponúka viac dôvodov na vytvorenie ľudských klonov, ako by si mohla jedna fantázia predstaviť. Medzi tie, ktoré by sa dali z kníh preniesť aj do praxe, patrí napríklad „darovanie“ orgánov alebo militarizácia štátu/ vytvorenie armády. 

Klonovanie za účelom „darovania“ orgánov je sadistickou záležitosťou, nakoľko sme schopní vytvoriť druh tkaniva, ktorý by sformoval samotný orgán bez akejkoľvek viazanosti na živé telo alebo darcu. Klonovanie ľudí do armády robí ľudí neslobodnými, pretože nemajú možnosť si vybrať, či chcú do armády dobrovoľne vstúpiť. Problém je však komplexnejší a jeho korene siahajú hlbšie, ako len k odsúdeniu týchto dvoch účelov.

To, že sme sa vôbec zamysleli nad tým, ako využiť ľudský klon – človeka a individuálnu osobnosť – je len krok od siahnutia na jeho slobodu výberu. Nemôžeme vstupovať inému človeku do jeho práv a slobôd, rozhodovať o ňom, bez neho, odrezať ho od ostatných ľudí, pretransformovať ho z ľudskej bytosti na prostriedok. Pokiaľ je našim zámerom vytvoriť klon ako prostriedok, otroka pre náš účel, klonovanie nemôže byť eticky prístupné. 

ARGUMENT 2: milujúce osoby/nezmar obyčajný 

Ďalšie dôvody pre klonovanie sú skôr sentimentálne. Samotná firma Clonaid ponúka tieto tri: možnosť mať dieťa pre neplodné páry, homosexuálne páry alebo páry, ktorým dieťa zomrelo ešte veľmi malé. V praxi to znamená vytvorenie si vlastného nezmara obyčajného. Dokonalú kópiu, človeka na náš obraz, s osobitým vnútorným prežívaním. 

Niektorí by sa mohli zháčiť faktu, že im po dome „pobehuje ich zrkadlo“. Riešenie by sa mohlo skrývať napríklad v katalógu detí, z ktorých by si rodičia mohli vybrať, aké sa im páči. Dôsledky by však už neboli také rozprávkové ako úsmevy detí na fotografiách. Takéto klonovanie by vo väčšom rozsahu mohlo viesť k polarizácii spoločnosti a diskriminácii tak klonov ako aj originálov. Mimo to, z psychologického hľadiska, by sa u klonov na základe zámeru s akým boli vytvorení (nahradenie dieťaťa, ktoré ako malé zomrelo) mohol objaviť aj komplex menejcennosti.

Ďalšie zháčenie prichádza s porekadlom, ktoré je ľuďom až príliš blízke: „Ponúkneš prst, vezmú celú ruku.“ GMO. Genetická modifikácia dieťaťa na základe preferencií rodičov obmedzí nie len autentickosť prirodzeného výberu, ale aj mortalitu. Keďže by sme z genetickej informácie dokázali odstrániť prípadné dedičné choroby, riskovali by sme tým okrem doteraz spomenutých dôsledkov, aj preľudnenie planéty. 

Často ignorovanou možnosťou pre páry, ktoré hľadajú, ako by sa k dieťaťu dostali, je adopcia detí. Myslím si, že pre tých sentimentálnejších je stále na svete dosť detí, ktorým by mohli dať svoju lásku, preto nepokladám ani toto za dostatočný dôvod alebo motiváciu sa klonovať.

ARGUMENT 3: osoby milujúce samých seba/ Beth (RICK AND MORTY SPOILER ALERT!!!)

Po vylúčení všetkých na prvý pohľad neetických a sentimentálnych dôvodov, zostávajú už len dôvody sebecké. Inšpiráciou pre tento čisto teoretický a nám zatiaľ technicky nedostupný argument, bola jedna z epizód Rick and Morty, v ktorej Rick vytvoril presný klon Beth, vrátane skopírovania jej spomienok, psychiky a osobnosti. Urobil tak preto, lebo Beth bola nerozhodná. Nevedela, či má ostať so svojou rodinou a žiť tak ako doteraz, alebo odísť od rodiny a brázdiť galaxiou. Výsledkom bolo, že keď sa obe Beths (klon aj originál) stretli, nevedeli sa odlíšiť. Odlíšiť ich nevedel ani Rick, ktorý ich v procese výroby „premiešal“, aby nevedel, ktorá je ktorá. 

Na rozdiel od predošlých argumentov, v tomto argumente je klon človek, ktorý má rovnakú minulosť, prežívanie, psychiku a spomienky so svojím originálom až do momentu, kedy každý (klon aj originál) nejde vlastnou cestou. Táto skutočnosť otvára veľa nových dumacích dverí (teda dverí, otvorených za účelom dumania). Klonovanie by mohlo byť ľahko zneužité: vytvorenie si klonu vždy, keď si nebudeme vedieť vybrať, aké topánky si obujeme alebo či si objednáme v reštaurácii steak alebo vegánsky šalát, vedie k tomu, že by sme klonovanie pokladali za niečo bežné, neskôr nekontrolovateľné a preľudnili by sme tým planétu. 

Okrem toho medzi klonom a originálom by mohli vznikať napäté vzťahy zo závisti po živote toho druhého. Závisti po už spomenutom vegánskom šaláte, lebo vyzerá dobre na instagramovom profile alebo závisti po steaku, pretože určite chutí výborne. 

Vzniká tu aj sociálny problém, kedy by ľudia s kompletne rovnakou identitou mohli tvoriť celé skupiny, ktoré by sa vedeli zjednotiť natoľko, aby si nastolili svoje vlastné spoločenské hierarchie a fungovanie podľa svojich predstáv. V hraničnom prípade by tak mohla vládnuť iba jedna skupina ľudí s rovnakou DNA, ktorá by mala moc nastoliť v danej spoločnosti totalitný režim. Vymizla by akákoľvek medziľudská diverzita a prijatie iných názorov od inak zmýšľajúcich ľudí.

Za ďalšie dumacie dvere by sme mohli pokladať zakrytie originality klonov alebo „zamiešanie“ originálu s klonom. Ak si vezmeme dvoch kompletne rovnako vyzerajúcich ľudí s rovnakými odtlačkami prstov, bez možnosti toho, aby sme ich rozlíšili, nastáva problém identifikácie jednotlivých ľudí, ktorý narastá s počtom klonov rovnakej DNA. Už nebudeme výnimočnými jednorožcami v našom svete, skôr len jednými z množstva v zoo tejto umelej fantázie. Vďaka tomu by sme sa síce vyhli akejkoľvek diskriminácii, avšak možným rizikom by bolo zvýšenie kriminality. Sama nerozhodnosť sa teda nedá pokladať za dostatočnú motiváciu pre klonovanie vzhľadom na následky, ktoré sú s ňou spojené.

Takýto zásah do života spoločnosti a jednotlivca (klonu aj originálu) akým je klonovanie so sebou vždy nesie bremeno – nemôžeme mať dar bez toho, aby zaň niekto zaplatil. Zároveň, keďže som nenašla ani jeden adekvátny dôvod, pre ktorý by sme využili klonovanie bez toho, aby sme obmedzili základné práva človeka alebo aby to neviedlo k inak katastrofickým dôsledkom, nepovažujem klonovanie ľudí za eticky prístupné.

Ráchel Rimarčíková, 2021

ZDROJE:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conjoined_twins?fbclid=IwAR0M-xu6Pqopv06keu1O-cpFNKeQz-76zl4DJ87kP75zEzuBXIDg6eD0Lgc
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cloning?fbclid=IwAR0anLnlkpFS5LZdrFok0ux5ZvYZ8_4i10cFqnq6e4Sw7e1VyqUOMQqv5aw
https://citaty-slavnych.sk/citaty/300131-morgan-scott-peck-jednym-z-hlavnych-rozlisujucich-znakov-je-vedomy-a/

clonaid.com/page.php?12&fbclid=IwAR0yOE-gIcw6IzBMOl4_n6ZqdPtfDbB2fM9bOPlCtX1WhTzFJtRbZFam3_U