MÔŽE BYŤ MUŽ FEMINISTOM?

Túto otázku si často pokladajú ľudia bez ohľadu na pohlavie a polarizujú svoje názory na dva tábory. V tomto článku sa vám pokúsim priblížiť argumenty oboch strán, aby ste si odpoveď na otázku vedeli zvážiť sami.

Charakteristika feminizmu

Prečo som však začala práve charakteristikou? Množstvo ľudí nepozná a ani sa nezaujíma o to, čo feminizmus predstavuje. V roku 2016 youtube blog As/Is vyšiel do amerických ulíc a pýtal sa mužov, či sú feministami. Odpoveď bola záporná a ako sa ďalej dopátralo, muži v ankete nevedeli, čo feminizmus skrátka je. Mali len svoju stereotypizovanú predstavu bez akéhokoľvek objektívneho posudku. Čo je teda podstatou feminizmu? 

Feminizmus je škálou sociálnych, politických hnutí a ideológií ktoré majú za cieľ etablovať politickú, ekonomickú, personálnu a sociálnu rovnosť medzi pohlaviami. Feminizmus odsudzuje pozíciu spoločnosti, v ktorej je uprednostňovaný mužský uhol pohľadu a v ktorej sa so ženami zaobchádza nespravodlivo. Úsilie zmeniť túto pozíciu zahŕňa boj proti gendrovým stereotypombudovanie edukačných, profesionálnych a interpersonálnych možností a východísk pre ženy, ktoré sú rovné s možnosťami a východiskami pre mužov.

Mojou interpretáciou feminizmu je hnutie za rovnosť pre všetkých bez akejkoľvek diskriminácie a bez ohľadu na naše odlišnosti. Sme si rovní, aj keď nie sme rovnakí. Nerada používam pri charakteristike slovo „boj“ za rovnaké práva, nakoľko to môže evokovať niečo násilné, zatiaľ čo feminizmus násilný vôbec nie je. 

K vysvetleniu pojmu feminizmus pridávam aj voľne preložený citát Simone de Beauvoir:

„Nejde o to, aby ženy jednoducho vzali moc z rúk mužov, pretože to by nič na svete nezmenilo. Ide o otázku zničenia tohto pojmu moci.“

Treba teda podotknúť, že nejde o žiadnu nenávisť, preceňovanie sa alebo nadvládu jedného z pohlaví. Ide o symbiózu ľudí v spoločnosti ako v jednom celku.

Prečo muž nemôže byť feministom?

Argument strany tohto tábora je založený na tom, že muž nikdy nezažije takú formu diskriminácie na pracovisku, v škole alebo hocikde inde ako žena. Nikdy takúto skúsenosť nenadobudne a ani ju nadobudnúť nemôže, nakoľko sa narodil v tele muža. 

Protiargumentom sa stáva, že človek si nevyberie v akom tele sa narodí. Žena nemôže za to, že je ženou, a preto sa na ňu pozerá cez prsty. Muž nemôže za to, že je mužom a za to, že sú ženy diskriminované. Za čo však môžu obaja, je mlčanie o tejto skutočnosti. Potreba rozprávať o problémoch nahlas, potreba nebrať premlčanie diskriminácie za samozrejmosť a potreba nepodvoľovať sa tomuto zvyku sú potrebné.

Niektorí z tých čo podporujú takýto argument „muža nefeministu“, neveria v úprimnosť mužov v tejto otázke a tvrdia, že muži sa môžu nazývať feministami len naoko, aby to vyzdvihlo ich status. Východisko aké ponúkajú je byť mužom pro-feministom. Znamená to usilovné prejavenie podpory feminizmu a feministkám z mužskej perspektívy:

  • Zamestnávať ženy a propagovať gendrovú rovnosť na pracoviskách
  • Spravodlivé rozdelenie domácich prác
  • Nepoužívanie „mansplainingu“ pri akejkoľvek komunikácii
  • Neviniť ženy za sexuálne obťažovanie, ktoré zažili
  • Vzdelávanie sa vo sfére feminizmu
  • Vypočutie a vcítenie sa do ženy v dnešnej spoločnosti

Prečo muž môže byť feministom?

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom protiargumente, človek si nevyberie v akom tele sa narodí. Čo si vybrať môže, je prístup k ostatným ľuďom vôkol seba. Z tohto pohľadu sa muž pro-feminista a muž feminista nelíšia. Ide o rovnaké úsilie, len iné pomenovanie.

Ak vychádzame z charakteristiky feminizmu ako myšlienky, nie je definované pohlavie, ktoré by nemohlo byť feministom/feministkou. Môže sa tak nazývať každý, kto zastáva myšlienku feminizmu, koná a vzdeláva sa v danej sfére. Muž síce nikdy nezažije takú formu diskriminácie ako žena a vice versa, ale môže byť svedkom danej situácie a podporiť toho, kto to potrebuje. Ľudia zastávajúci tento argument tvrdia, že odobratie možnosti nazývať sa feministom, je taktiež formou diskriminácie.

Záver?

Podľa Currents survey, v ktorej participovalo 221 študentov, z ktorých 81 boli muži, sa zistilo, že 96% si myslí, že muži môžu byť feministami. Avšak len 48% mužov sa s feminizmom identifikovalo, zatiaľ čo 20% bolo neistých a 32% povedalo, že feministami nie sú.

Podľa mňa feminizmus chce byť bezpečným útočiskom všetkým, ktorí ho podporujú a ktorým záleží na rovnosti medzi ľuďmi. Je však na každom z nás, či budeme v tejto otázke proaktívnymi a otvorení debate, alebo sa uzavrieme s klapkami na očiach.

Ráchel Rimarčíková 2021

Ďalšie zdroje:

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/6/ask-an-activist-gary-barker-men-and-feminism

https://www.thehindu.com/thread/reflections/why-men-cannot-be-feminists/article17427014.ece

https://en.wikipedia.org/wiki/Pro-feminism

1 https://youtu.be/HFadrmWIHaM
2 Lengermann, Patricia; Niebrugge, Gillian (2010). “Feminism”. In Ritzer, G.; Ryan, J.M. (eds.). The Concise Encyclopedia of Sociology. John Wiley & Sons.
p. 223. ISBN 978-1-40-518353-6.
Mendus, Susan (2005) [1995]. “Feminism”. In Honderich, Ted (ed.). The Oxford Companion to Philosophy (2nd ed.). Oxford University Press.
pp. 291–294. ISBN 978-0-19-926479-7.
Hawkesworth, Mary E. (2006). Globalization and Feminist Activism. Rowman & Littlefield. pp. 25–27. ISBN 978-0-7425-3783-5.
Beasley, Chris (1999). What is Feminism?. New York: Sage. pp. 3–11. ISBN 978-0-7619-6335-6.
3 Gamble, Sarah (2001) [1998]. “Introduction”. The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism. Routledge. pp. VII. ISBN 978-0-415-24310-0.
4 https://www.stylist.co.uk/books/quotes/most-empowering-feminist-quotes-of-all-time-women-suffragette-feminism/61548