(Ne)slávne ženy

V jednom prieskume sa ľudia spýtali mladých dievčat koľko vedcov poznajú. Bez problémov vymenovali hneď niekoľko mien ako Isaac Newton, James Watt, Charles Darwin, Albert Einstein, Thomas Edison… Keď sa ich však spýtali na to, koľko žien z vedeckej sféry poznajú, niektoré nevedeli pomenovať ani jednu. Je jasné, že v minulosti bolo postavenie žien v nelichotivej situácii. Nemali priestor ani čas tvoriť a bádať, starali sa totiž o deti a domácnosť. Nemali v minulosti toľko možností ako muži, neboli brané až tak vážne, poprípade boli považované za menej inteligentnú časť populácie a v neposlednom rade mali menej práv ako muži. Spoločnosť sa tým pádom zamerala na úspechy mužov, ktorí pochopiteľne tvorili a vymýšľali viac. Prečo sa však v škole neučíme o ženách ako bola napríklad Hedy Lamarr (stála pri zrode wifi a GPS), Josephine Cochrane (vymyslela umývačku riadu), Emma Noether (teoretická fyzička a matematička) a ďalšie?

Keby som sa vás spýtala koľko slávnych umelkýň poznáte, tiež by ste možno nevedeli odpovedať. Do umeleckej sféry patria aj ženy ako Artemisia Gentileschi – prvá žena, ktorá sa stala členkou Akadémie vied Arte del Disegno. Špecializovala na zobrazovanie silných a trpiacich žien. A čo takto maliarky ako Frida Kahlo, Rosa Bonheurová alebo impresionistka Berthe Morisot? Rovnaká neznalosť ženského zastúpenia by isto pretrvávala aj keby som sa vás spýtala na slávne podnikateľky. V škole nás taktiež nedostatočne informujú aj o ženských autoritách a političkách (aj napriek tomu, že ich nie je až tak veľa mali by sme uvádzať vzory zo zastúpenia oboch pohlaví). Je naozaj veľká škoda, že to tak ani doteraz nie je.

Autorka: Aneta Slavkovská