Nie som dobrou ženou, pokiaľ neviem variť?

Kým matka a manželka v jednej osobe pripravuje nedeľný obed s pomocou svojej dcéry, jej manžel a otec detí opravuje všetko, čo je potrebné a asistuje mu jeho syn. Takto vyzerá model rodiny, kde sú len mužské a len ženské práce? Čo ale v prípade, že ženské alebo mužské osadenstvo v rodine chýba z akýchkoľvek – krátkodobých, či dlhodobých – dôvodov? Muži zostanú hladní a ženy si budú svietiť sviečkami, lebo žiarovku treba vymeniť?


Feminizmus si niektorí spájajú s myšlienkou, že ide len o ženy, ktoré sú lenivé, aby varili a starali sa o domácnosť a tým sa snažia zvaliť to na svojho partnera. Feminizmus o ničom podobnom nehovorí, zameriava sa na rovnoprávne postavenie mužov a žien v spoločnosti a rovnako aj za múrmi vlastného obydlia.


Kvalita muža a ženy v partnerskom vzťahu môže byť determinovaná schopnosťou postarať sa o domácnosť (žena pracovne a muž finančne). Ak by sme sa držali tejto predstavy akékoľvek zlyhanie a neschopnosť toto naplniť by o nás mala vypovedať ako o zlých partneroch, zlých ľuďoch … Akoby nezáležalo na prejavenej láske, dôvere, … To, že žena nevie variť znamená, že nevie variť a nie, že je nepoužiteľná do vzťahu a muž by si mal nájsť lepšiu nevestu. Rovnako ako na stavanie skrine nemusíme čakať na (možno unaveného či vysileného) muža. Nie je chybou partnerov pokiaľ si „vymenili mužské a ženské práce“. Je chybou spoločnosti, že sa stále na toto delenie odvoláva.


Štatistiky za rok 2019 zozbierané Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť odzrkadľujú činnosť Slovákov a Sloveniek v partnerských vzťahoch mimo svojej platenej práce v domácnosti. Dáta hovoria, že takmer 60% žien dennodenne vykonáva domáce práce v porovnaní s mužmi, ktorých je len necelých 16%. Tieto štatistiky ďalej ovplyvňujú fakt, že percentuálny rozdiel vo voľnočasových aktivitách medzi mužmi a ženami je takmer 10% v prospech mužov. A teda nielenže žena investuje viac času do domácich prác, tak si tým odopiera svoje vlastné záľuby. …

Pre viac štatistík (aj v porovnaní s európskym priemerom) → https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/time/SK


Aj z tohto dôvodu mi nie je krajšieho pohľadu, či už v mojom okolí medzi generáciou svojich rodičov alebo mladšími, keď vidím jednoduché rozdelenie domácich prác podľa osobných záujmov, talentu (?) a nie pohlavia. Je to dôkaz toho, že sa to dá a všetko ostatné sú len plané výhovorky. Nie je mi krajšieho pohľadu, keď sa v spoločnosti odstraňujú zaužívané stereotypy, ktoré nemusia pre každého jedinca vypáliť príjemne.


Prestaňme si myslieť, že žena je odkázaná k celoživotnej starostlivosti o domácnosť a o deti a muž je pre rodinu dobrý len na silové práce. Domácnosť (a aj deti) tvoríme spoločne a preto je nevyhnutné sa spoločne o ňu aj starať. Muž v kuchyni je vraj veľkou raritou. Ja poznám veľa mužov, ktorým to ide buď v kuchyni lepšie ako ženám alebo ich to proste len baví. Nehovoriac o tom, že väčšina svetoznámych kuchárov je práve mužov.

Čo by mohlo byť riešením v prerozdeľovaní si domácich prác? Vidím to v adekvátnom podelení si domácich prác na základe vlastného záujmu a potreby. Na základe toho, že nebude mať rod rozhodujúce slovo ale budeme to my sami. Zároveň spoločný čas strávený starostlivosťou o domácnosť môže byť možno práve ten čas strávený spolu, ktorý vo vzťahoch dnes zvykne chýbať. Čas, ktorý je nevyčísliteľný v našom živote.

D.K