PRVÁ SLOVENSKÁ REŽISÉRKA

MAGDA HUSÁKOVÁ-LOKVENCOVÁ

Rada by som ti pomocou tohto článku priblížila prvú slovenskú režisérku JUDr. Magdalénu Vieru Lokvencovú-Husákovú. K jej tvorbe som sa dostala študovaním dejín divadla a jej divadelná tvorba ma zaujala natoľko, že som sa rozhodla jej príbeh posunúť aj tebe ☺.

Magda, absolvovala štúdium práva na bratislavskej univerzite. Intenzívny záujem o divadlo ju však priviedol k štúdiu herectva. Ako herečka pôsobila na Novej scéne Národného divadla aj v rôznych filmoch, v ktorých hrala role mladých odvážnych dievčat (napr.: Vlčie diery). Neskôr ako asistentka réžie sa mladá Magda vyhranila na moderne orientovanú režisérku. Do svojej tvorby vždy vnášala aktivizujúce impulzy do rozvoja povojnového slovenského divadelného umenia. 

V roku 1951 bol uväznený jej manžel Gustáv Husák. Následne bol odsúdený vo vykonštruovanom procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami. Magda musela v sfanatizovanej totalitnej spoločenskej atmosfére z divadla nútene odísť. Cítila sa spoločnosťou vyvrhnutá. Jej manžel bol zrazu nepriateľom ľudu, odsúdeným na doživotie a jeho priatelia a spolupracovníci boli popravní. Mladá žena s dvoma malými chlapcami je zrazu sama v šialenom neľútostnom tobogáne – svete.

Prácu si našla v Slovenskom národnom múzeu. Začala zbierať knihy a materiály o divadle, čím vytvorila základňu pre vznik dnešného divadelného ústavu. K divadelnej tvorbe, ktorú považovala za neoddeliteľnú súčasť svojej životnej sebarealizácie, sa mohla vrátiť až v uvoľnenejšej politickej situácii, keď jej umožnili v sezóne 1955/1956 pracovať v Činohre Štátneho divadla v Košiciach. Jej tri košické inscenácie zavrhli nánosy totalitného ideologického diktátu. Okrem iných režírovala aj Kalinčiakovu Reštavráciu. Táto inscenácia aj v celoslovenských súvislostiach hľadá východiská zo slepých uličiek skostnatelého ideologického dogmatizmu a otvára cestu k novým obzorom slovenského divadla. 

Po návrate na Novú Scénu SND sa popri záujme o modernú európsku dramatiku (Max Frisch: Don Juan alebo Láska ku geometrii) vyprofilovala Magdina línia apelatívneho, občiansky odvážneho, aktuálneho spoločensko-kritického divadla. Realizovala úpravy aj Majakovského satirických hier (Kúpeľ, Ploštica), aj úprav známych diel slovenských klasických komédiografov (Ján Chalupka: Všetko naopak, Ján Palárik: Drotár). 

Keď niekam vošla Magda Husáková-Lokvencová, vošiel NIEKTO. Fascinovala ľudí, nemohli sa na ňu prestať dívať. Pôsobila imponujúcim studeným ale elegantný dojmom. Ľudia si boli vedomí jej odvahy a búrlivosti voči systému aj modernému pohľadu na ňou režírované hry.

Jej kariérny vzostup okorenila však iná záležitosť. Gustáv Husák bol roku 1960 prepustený z väzenia. Magda, ktorá si počas neprítomnosti svojho manžela zarábala na živobytie sebe aj svojim dvom deťom, obohacovala svoje znalosti a stala sa slávnou na vtedajšej divadelnej scéne, si okrem iného našla aj milenca. Magda podala žiadosť o rozvod, a tak manželstvo medzi ňou a Gustávom skončilo

Táto prvá slovenská režisérka však nikdy neprestala ani s vlastnými projektmi. Roku 1964 režírovala dva filmy Oblomov a Muž pre každé počasie. Uprostred intenzívnej režijnej aktivity 14. januára 1966, pred dovŕšením životnej päťdesiatky, Magda Lokvencová náhle zomiera. Jej odchod všetci pociťovali veľmi bolestne. Gustáv Husák priznal, že bola jeho jediná pravá láska. 

Dielo Magdy Lokvecovej napriek jej včasnému odchodu zostáva trvalou súčasťou a aktívnym obohatením slovenskej divadelnej kultúry aj dnes. Verím, že ťa taktiež zaujala a inšpirovala divadelná tvorba prvej slovenskej režisérky a jej neodbytnosť. Nevzdala sa napriek režimu v akom žila a dosiahla to, čo niekomu mohlo prísť nedosiahnuteľné. Dosiahla ženskosť v spoločnosťou pomenovanej neženskej profesii.

Ráchel Rimarčíková

ZDROJE: 

https://www.csfd.cz/film/29319-styridsatstyri/prehled/

https://www.csfd.cz/film/265618-muz-pre-kazde-pocasie/komentare/

https://www.csfd.cz/film/603778-oblomov/komentare/

https://www.csfd.cz/film/84727-janosik-i-ii/prehled/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k

https://www.theatre.sk/sites/default/files/2018-10/lokvencov%C3%A1.pdf

https://www.theatre.sk/vystavy/divadelna-galeria/piliere-slovenskeho-profesionalneho-divadla/magda-husakovalokvencova?fbclid=IwAR30sliq-pwVhgxO3dywT8HuZ5v2G6_QA2tO75QQejbR_4nYOVSWzbVUWZs

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/gustav-husak-a-magda-lokvencova

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/484448-tvar-z-vlcich-dier/