Rodovo citlivá výchova

Odmalička som počúvala vety typu: „Správna dáma sa takto nespráva. Sadni si ako dievča. Toto slušné dievčatá nerobia. Raz budeš matkou je to poslaním každej ženy. Každá žena v domácnosti musí vedieť navariť svojmu mužovi.“ Nie nadarmo sa vraví, že nás najviac formuje prostredie v ktorom vyrastáme. Rodičov si nevyberáme. Každý z nich má iné výchovné metódy a iné presvedčenie. Avšak takmer v každej rodine sa stretávame s rozdelením rolí. Takzvané chlapčenské a dievčenské veci, farby, hračky, úlohy a v neposlednom rade postavenie v domácnosti. Bojím sa povedať, že vznik týchto rozdielov vzniká práve v rodine. Je mi to ľúto, ale myslím si, že sa to v blízkej budúcnosti nezmení. Je to beh na dlhé trate. 

Riešením môže byť rodovo citlivá výchova. Ak ste o nej nikdy v živote nepočuli rada by som vám vysvetlila o čo ide. Podľa zásad rodovo citlivej výchovy musí mať každé dieťa prístup k rozvoju svojich záujmov v akejkoľvek oblasti, a to bez ohľadu na to, či je chlapec alebo dievča. Táto výchova rešpektuje individualitu každého človeka a odmieta rodové stereotypy. Nemusíme predsa dievčatá tlačiť do prehnanej ženskosti a chlapcov do mužskosti. Nezakazujte svojim deťom hrať sa s hračkami „opačného pohlavia“, len preto, že to tak podľa spoločnosti má byť. Mojou obľúbenou hračkou v detstve bolo lego. Myslím si, že vďaka tejto „chlapčenskej hračke“ neubudlo z mojej ženskosti, ba naopak veľmi pozitívne to ovplyvnilo moju priestorovú predstavivosť a logické myslenie. Nechajte svoje deti nech sa sami rozhodnú s čím sa budú hrať a čím sa v živote stanú. Podporíte tak ich zdravé sebavedomie, ktoré im v živote pomôže dosiahnuť veľké veci.

Autorka: Aneta Slavkovská