Sú gule silnejšie ako vagína?

Niekoľko myšlienok zotrvalo v spoločnosti aj na vzdory jej (malému i veľkému) pokroku. Jedna z nich je zobrazená na nálepkách, ktoré sú súčasťou merchu @somfeministka. 

Prečo ľudia hovoria „maj gule,“ keď chcú, aby si bol silný a odvážny. Veď gule sú krehké. Nemali by radšej povedať „maj vagínu?“

Povzbudivé slová – maj gule – sú historickým prežitkom, ktoré majú charakterizovať určitý druh odvahy. Angličtina používa termín – have the guts (to do something) – a prekladá sa to ako byť odvážny a odhodlaný urobiť niečo alebo dokonca – mať črevá na niečo. (1)

V minulosti patrili podobné frázy väčšinou nižším spoločenským skupinám. S odstraňovaním rozdielov medzi vrstvami, ktoré tu nepochybne sú, sa tento jazyk zaužíval aj pri vysoko postavených osobnostiach. Uveďme si len príklad, niektorí najvyšší činitelia verejnej moci na Slovensku si tiež často servítku pred ústa nedávajú a ospravedlňujú to ich prirodzenosťou. Oh, ešte, že tak!

Problémom je, že mužské „gule“ nemajú nič s odvahou. Práve táto časť mužského tela je tá, ktorú si ich majiteľ väčšinou, v prípade nebezpečenstva, kryje ako prvú. Je tomu tak práve z mimoriadnej citlivosti, následnej bolesti a tiež možnej impotencii, pokiaľ je úder veľmi silný. Nie je náhoda, že obete napadnuté mužom sa snažia v sebaobrane útočiť práve na mužský rozkrok. 

Naopak vagína predstavuje trubicu bohatú na svalovinu, dlhú sedem až desať centimetrov a vedie od vulvy k maternici. „Zohráva teda svoju úlohu pri penetračnom sexe alebo pôrode. Väčšinou je stlačená ale v prípade potreby je poddajná vo všetkých smeroch – tak trochu ako skladaná skriňa. Má drsnejší povrch a v prípade vzrušenia sa roztiahne dopredu aj dozadu. Svaly v okolí pošvy sú silné. Rovnako ako ostatné svaly aj tieto, známe ako svaly panvového dna, možno cvičením posilňovať.“ (2) Po sexe môžu byť steny jemne podráždené, našťastie sa ale výborne regenerujú. Okrem sexu a pôrodu, vagínou preteká aj menštruačná krv, kedy môže byť vagína ubolená a citlivejšia ako iné fázy cyklu. 

Práve z uvedeného vyplýva, že „mať vagínu“ je ďaleko väčšou výzvou ako „mať gule“. Samotná fráza ale nesúvisí s pohlavnými orgánmi muža. Vyjadruje akúsi mužnosť a preto sa vieme stretnúť aj s ekvivalentom „buď chlap“ / „vzmuž sa“. Len málokto sa zamyslí nad toxickou mužnosťou, ktorá práve mužov generalizuje a pridáva im možno aj neželanú silu, odvahu, nezlomnosť skrz gule?! 

V súčasnosti, niektoré ženy prebrali túto terminológiu tiež, aj napriek tomu, že nie sú fyzicky majiteľkami „gúl“. Poukazujú na rovnakú schopnosť akou disponujú muži – byť silné, odvážne. 

Pravdepodobne v blízkej budúcnosti nebude trend hovoriť čarovnú formulku „maj vagínu“ i keď by to bolo výstižnejšie. Ono to zaváňa feminizmom a mnoho jedincov si práve tento pojem spája s diskreditáciou mužského pohlavia. Pravda to síce nie je ale dezinformácie sa šíria jednoduchšie, lebo k nim netreba toľko racionálnosti ako k podloženým faktom. Nemusíme ale hovoriť, že je to feministickou agendou, pokiaľ pripustíme, že je to spojenie biologických, jazykových a kultúrnych aspektov. Koniec koncov, vôbec nepotrebujeme používať pohlavné orgány na pomenovanie sily, odvahy, odhodlanosti, …

Dana K.

  1. https://www.best-english.sk/anglicke-frazy-mat-gule/
  2. BROCHMANN, N. – STǾKKEN DAHL, E. 2019. Bez hanby o ohanbí. Slovart, 2019. 350 s. ISBN 978-80-556-3945-1