TGM -Prezident feminista

V súčasnosti je pre mnohých len postavou v učebniciach dejepisu. Spája sa s funkciou prezidenta 1. Československej republiky na ktorej vzniku sa podieľal a častokrát je označovaný za otca demokracie na našom území. Hoci mala demokracia pred sto rokmi iný charakter, Tomáš Garrique Masaryk svojimi názormi, postojmi a postrehmi na tému rovnosti mužov a žien nevynikol len v minulosti, ale aj dnes by jeho myšlienky boli stále nadčasové. 

Nepatril mu len post hlavy štátu v novej republike, bol aj mimoriadne pozorným manželom a nápomocným partnerom. V tom čase nebolo zvykom, aby chlap pomáhal s domácimi prácami, či starostlivosťou o deti. Napriek tomu, Masaryk zvládal spojiť svoju prácu s povinnosťami v domácnosti. Rovnako bol presvedčený, že toho sú schopné aj ženy. Nevidel problém v zastávaní tých najvyšších funkcií ženami a nebol názoru, že by tým domácnosť, či rodina utrpeli. Nastavenie v rodine Masarykovcov išlo mnohým príkladom. Okrem toho, práve jeho stredné meno, patrilo jeho manželke, ktoré si pripojil k svojmu menu na úctu k jej osobe.

Skutočné predsudky o odlišnosti mužov a žien v morálnej, racionálnej či emotívnej rovine vlastne nie sú vecou prirodzenou, ale historickou. Masaryk vedel, že ženy sú schopné aktívne sa zúčastňovať na všetkých činnostiach vykonávaných mužmi. Preto sa zasadzoval za to, aby ženy vstúpili do verejného politického, kultúrneho a hospodárskeho života, a tak boli prirovnávané k mužom – pretože muži a ženy sa vyvíjali spolu, bok po boku a všetko zdieľali od začiatku kultúry. 

Paradoxom je, že TGM sa v snahe o zapojenia žien do politiky a priznania im aktívneho a pasívneho volebného práva (nebol samozrejme jediný) stretol s názormi podobnými tým dnešným. To, čo boli muži ochotní odpustiť sebe navzájom, nedokázali žene. Pre ženu je údajne politika zlá, nebezpečná a žena to nezvládne! Je emotívne slabá a má výkyvy nálad, lebo menštruuje. To na „plnú hubu“ v minulosti pravdepodobne nikto nepovedal, keďže ešte dnes je to veľmi kontroverzná téma ale nie je tomu ďaleko od pravdy. 

Ďalšou problematikou bola cirkev. Nech je akokoľvek krásne veriť v rôznych bohov a ich každodennú prítomnosť, cirkev nie je vždy náboženstvom a vierou! Masaryk upúšťal od tradičného, že „žena je pre mužov; Eva bola vyrobená pre Adama“. Podporoval moderný názor, že všetci jednotlivci sú si rovní, muž dopĺňa ženu, ženu muža.

Vyhýbal sa slovu emancipácia. To v mužoch i ženách vzbudzovalo strach i odpor (podobne ako dnes). Kritizoval literatúru, kapitalizmus, armádu, politiku a dokonca aj medicínu, pretože všade tam mali stále zastaraný pohľad na ženu, pričom ženy od prelomu storočí začínali byť aktívne aj pod vplyvom zahraničia. Bohužiaľ, aj v súčasnosti sú spomínané oblasti miestom pre diskrimináciu a posmech. Aj keď, de facto, to nie je o politike, armáde, či medicíne ale o nastavení ľudí pohybujúcich sa v danom priestore.

Tomáš Qarrique Masaryk veril, že aby žena (rovnako ako aj muž a ktokoľvek iný) bola schopná nezávislosti, emancipácie je potrebné vzdelanie. Je potrebné verejné povedomie o svojej dôstojnosti a možnostiach vo svete. Presne to isté platí aj v súčasnosti. A tiež platí, že čím je človek hlúpejší, je ovplyvniteľnejší a teda môžeme hovoriť o akejsi priamej úmere s ľahším podriadením. Zostáva teda jediné a to snaha o vzdelanie nás všetkých, nech môžeme predísť dezinformáciám, klamstvám a nezhodám, nie len na tému rovného postavenia muža a ženy, ale len tak … všeobecne. 😊   

Oh áno, prvý prezident Československej republiky nebol dokonalým mužom a nevzdávame mu žiadny kult osobnosti. Dokonca stál za myšlienkou spoločného československého národa, ktorý reálne ani neexistoval a za čo si zaslúžil mnoho kritiky. Ibaže z tohto presvedčenia sme sa dostať dokázali, kým jeho prístup k ženám je občas neznámy dodnes.