Toxic masculinity, muži a feminizmus

Spoločnosť stále poskytuje nesprávny výklad feminizmu založený na snahe žien dosiahnuť vyššie postavenie ako prislúcha mužom. V skutočnosti sa jedná len o rovnaké príležitosti tak pre mužov ako pre ženy a teda dôjsť k rovnoprávnemu postaveniu nie len obidvoch pohlaví, ale aj náboženstiev, farieb pleti, či sexuálnej orientácii. 

Nie je správne si myslieť, že feminizmus nemá mužom, čo priniesť. Nie je správne ťažiť len pre jedno pohlavie a ukazovať prstom na to druhé! A tak nehovorme len o zrovnoprávnení žien s mužmi ale aj mužov so ženami. Častokrát mužom chýba toho uznania, tej lásky, rešpektu a emócií, ktorými sú zavalené ženy. Radšej nechávame ženám jednu stránku a mužom druhú, namiesto toho aby sme stránky prepojili. 

  • V zmysle abstraktnej roviny doprajme si navzájom pochopenie pre ženské i mužské slzy. 
  • Nechajme mužov nech prejavia svoje emócie a zbavme sa predsudkov o tom, že „si muž, vzchop sa“.
  • Pripustime fakt, že aj muži, chlapci sú obeťami psychického, či fyzického násilia.
  • Nezabúdajme, že aj muži môžu trpieť rôznymi poruchami príjmu potravy.
  • Neviňme menštruáciu za príčinu depresií, keď aj mnohí muži zápasia s depresiami.
  • Urobme prvý krok, pretože chceme a nie preto, že sme tým pohlavím, ktoré by prvý krok malo robiť.
  • Tak ako žena masturbuje, tak muž plače.

Toxic Masculinity

Prvýkrát sa stretávame v praveku s agresívnym, loveckým a nadradeným správaním mužov. Bolo ich úlohou zabezpečiť potravu a ochrániť rod, neskôr kmeň. Niektorí sú presvedčení, že dodnes by sa mali muži opierať o tieto vlastnosti bez ohľadu na fakt, že doba postúpila. 

Boli to muži, ktorí vyčlenili termín toxic masculinity definujúci mužské pohlavie ako sexuálne agresívne, neemocionálne, násilné. Prostredníctvom „toxickej mužnosti“ ospravedlňujeme mužské správanie, znásilnenie žien alebo ich nezáujem o partnerku. Označujeme mužov za zvieratá nekontrolujúce svoje sexuálne pudy a na základe toho sú ženy zodpovedné za násilie, ktoré je na nich páchané.

Mužov, ktorí sa vynímajú spod tohto nalinajkovaného systému, mnohí označujú za nedostatočne „mužných“. Prejav emócií, priznanie náklonnosti k ženám alebo mužom, snaha o rozdelenie síl v domácnosti a iné sú niektorými ľuďmi odsudzované za ženské správanie muža. Pokiaľ z toho vzorca odstránime ženské a muža, pretransformujeme na ľudské správanie človeka, tak zistíme, že to nie je muž chovajúci sa ako žena ale človek správajúci sa podľa svojho vlastného presvedčenia a potrieb.

Problémy

Za jeden z najväčších problémov a negatívnych dopadov tohto „bohviečím“ podloženého pojmu je znásilnenie a týranie mužov. Hoci ani ženy nie sú vždy otvorené k tejto diskusii, muži sú z nich úplne odstavení. Väčšinou sa na nich ukazuje ako na násilníkov a nie ako na obete, pričom nimi môžu byť a aj sú obeťami ženských i mužských útokov.

Zároveň presvedčenie o dosiahnutie „mužnosti“ nielenže vzbudzuje u jednotlivca potrebu sa správať nekontrolovane a pudovo ale aj prípadné zlyhanie vedie k psychickým, či fyzickým následkom. A teda ak dôjde k nesplneniu podmienok, ktoré definujú „správneho muža“, môže to viesť k sebapoškodzovaniu, depresiám, spoločenskej izolácii a ešte horším dôsledkom.

V 21. storočí by sme možno zaužívaný trend „nesprávaj sa ako dievča“ alebo „si predsa nejaký chlap“ mohli pretransformovať na úplne iný level hovoriaci o tom, že každý z nás má určitú dávku emócií, lability alebo pasovania sa s ťažkým obdobím v živote. Pokiaľ dokážeme toľko emócií, plaču priznať ženám, prečo to nedokážeme priznať mužom? Sú horší? Lepší?

Toxic masculinity: Definition, common issues, and how to fight it (medicalnewstoday.com)

Autorka : Dana